Pomoc dla rodzin zastępczych

Kłopoty potomstwa bez rodziców – wsparcie dla rodzin przejściowych
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie sielankowego, pewnego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Łączy się to z prawem do edukacji, osobistego rozwoju i poszanowania godności jakiegokolwiek dziecka. Naturalnym środowiskiem, w którym prawa te są spełniane jest rodzina. W czasie jednakże, kiedy rodzina, z punktu widzenia malucha, przestaje istnieć czy też działać, państwo, poprzez swoje instytucje ma obowiązek przejąć opiekę nad maluchem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była realizowana również w czasach, kiedy nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach oraz różnego rodzaju ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne bądź też stowarzyszenia – przetestuj Pomoc dla rodzin zastępczych. Jakość tej opieki bywała w pewnych sytuacjach bardzo kłopotliwa, zawsze jednakże zakładano w nich możliwość przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, jaka go wybrała, choć nie zawsze było to tożsame z adopcją.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie